AJOCR U.S. NAVY
Gulfstream Aerospace C-20G(G-IV) VR151/165151