HND/RJTT 東京国際空港 JCAB/航空局 Japan Civil Aviation Bureau
NAMC YS-11-115 JA8720
おつかれさま YS-11 since 1965